kinderfysiotherapie

Beweegt uw kind houterig?
Vindt u uw kind niet soepel?
Wil u kind niet rollen, kruipen, lopen?
Blijft u kind achter bij zijn/haar leeftijdsgenootjes?
Ligt uw baby vaak naar rechts gedraaid?
Ziet u een scheve schedel ontstaan?

Is uw kind 8 en durft hij/zij nog niet te fietsen?
Heeft uw kind bewegingsangst en blijft hij /zij langs de kant staan met gym?
Heeft uw kind last van pijnklachten bij sporten?

Schrijft uw kind onleesbaar?
Heeft uw kind moeite om te kleuren en te knutselen?
Kan uw kind de schaar niet goed vasthouden en netjes knippen?

In deze voorbeelden zou een kinderfysiotherapeut u kunnen helpen.

Kinderen en hun ontwikkeling in beweging

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs in het bewegen. Basisvaardigheden zoals lopen, rennen, springen en gooien, maar ook knutselen, tekenen en knippen worden geleerd. Er ontstaan steeds meer nieuwe bewegingsvaardigheden. Deze bewegingen worden door veel herhalen steeds beter door het kind uitgevoerd. Uiteindelijk kan het kind de vaardigheid laten zien zonder er veel bij na te hoeven denken. Dit geeft het kind de mogelijkheid om meerdere dingen tegelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld tijdens het fietsen ook goed op het verkeer te letten of schrijven zonder teveel op de schrijfbeweging te hoeven concentreren.

Problemen met het bewegen

Deze ontwikkeling van het opgroeiende kind verloopt meestal op natuurlijke wijze. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende (motorische) ontwikkeling, soms ten gevolge van een aandoening. Dit kan problemen geven in het bewegend functioneren van het kind in zijn leefomgeving. Deelname aan sportactiviteiten, sociale omgang en schoolprestaties kunnen hierdoor negatief beïnvloed worden. Kinderfysiotherapie is dan geïndiceerd.

Samenwerken

Zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen bij hun kind kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, maar eventueel ook met personen uit de sociale omgeving (familie, dagverblijf, school, sport). Dit met uitdrukkelijke toestemming van de ouders en waar mogelijk het kind.

Aanmelden van uw kind

U kunt telefonisch, per mail uw kind bij ons aanmelden.

Verwijzing en Vergoeding

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing noodzakelijk. Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering. Jaarlijks worden er 18 behandelingen vergoed. Indien u een aanvullende verzekering heeft, of wanneer de aandoening chronisch is komen er meerdere behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.