meetspreekuur

Meetspreekuur voor baby's met een scheve en/of afgeplatte schedel

Sinds het advies om jonge baby’s (i.v.m. de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Omdat jonge baby’s het hoofdje nog niet in het midden kunnen houden, zal onder invloed van de zwaartekracht het hoofdje naar één kant vallen.
Als de baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt ontstaat er een voorkeurshouding, waardoor er een afplatting van de schedel kan ontstaan (plagiocephalie). Als de voorkeurshouding blijft bestaan en adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische en/of osteopatische behandeling zinvol. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden. Bij de eerste meting wordt een afspraak gemaakt voor een kinderfysiotherapeutisch of osteopatisch onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding en om de motorische ontwikkeling van de baby in kaart te brengen.


Wat is plagiocephalometrie?
Plagiocephalometrie is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo worden vastgelegd.

Afhankelijk van de uitkomst van de metingen, wordt het vervolgtraject samen met de ouders bepaald. Soms volstaan adviezen voor thuis; bijvoorbeeld om de baby wat vaker op de buik of op de zij te leggen als hij of zij wakker is. In andere gevallen is een aantal kinderfysiotherapeutische en/of osteopatische behandelingen voldoende.

Is de schedelasymmetrie echter heel ernstig dan kan het zijn dat de baby vanaf vijf maanden een tijd een speciaal helmpje krijgt aangemeten dat de schedel dwingt om weer in de juiste vorm te groeien. Rond de eerste verjaardag van de baby moet de schedel gecorrigeerd zijn.

image035.jpg


Spreekuur
Op iedere vrijdag van 14.00 – 15.00 zullen Willemijn Trip en Annelies Karsten een spreekuur houden bij Top-therapieën te Veenoord.

Ouders kunnen zelf een afspraak maken voor een bezoek aan het spreekuur. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig van uw huisarts. In overleg kunnen we de gegevens wel doorsturen naar de huisarts.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met TOP-Therapieën in Veenoord/Nieuw-Amsterdam.

Contact
Boerdijk 29a
7844 TB Veenoord
0591-555390
info@toptherapieen.nl